Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng

Điều khiến Xuân Trường đặc biệt hạnh phúc trong năm 2021 là việc vợ sắp cưới của anh Ngô Mai Nhuệ Gi