Đội Bundesliga bị xử thua nếu CĐV tụ tập

Đội Bundesliga bị xử thua nếu CĐV tụ tập

Nhằm giảm nguy cơ lây Covid-19, Ban tổ chức cấm CĐV đến sân khi Bundesliga thi đấu trở lại. Việc CĐV