Văn Toàn bắt lỗi Tuấn Anh bất thành, Đức Chiến “tự hủy” hài hước

Văn Toàn bắt lỗi Tuấn Anh bất thành, Đức Chiến “tự hủy” hài hước

Tuấn Anh tham gia cùng tổ quê Hải Dương với Văn Toàn, Hoàng Đức, Đức Huy, Tiến Linh. Anh bị Văn Toàn