Huyền thoại Usain Bolt mắc Covid-19

Huyền thoại Usain Bolt mắc Covid-19

Usain Bolt, người đang nắm giữ nhiều kỷ lục trong làng điền kinh thế giới đã mắc Covid-19. Thông tin