“Hot boy múa quạt” Nhật Hoàng và Quách Thị Lan chắc suất dự nội dung 400m SEA Games 31

“Hot boy múa quạt” Nhật Hoàng và Quách Thị Lan chắc suất dự nội dung 400m SEA Games 31

Quách Công Lịch cũng tham gia nội dung 400m nhưng chạy chưa thật sự tốt. Tuy nhiên, ở nội dung chạy