Quang Liêm lại thắng cựu vô địch châu Á

Quang Liêm lại thắng cựu vô địch châu Á

Quang Liêm duy trì chuỗi ván không hòa ở cờ tiêu chuẩn tại giải, khi hạ Saleh ở ván đấu kéo dài gần