Đặng Văn Lâm hào hứng lên đường hội quân ĐT Việt Nam

Đặng Văn Lâm hào hứng lên đường hội quân ĐT Việt Nam

Trong thời gian chờ di chuyển từ Osaka đến Tokyo, Văn Lâm làm động tác chào đặc biệt rồi viết hai ch