Vận động viên VnExpress Marathon Hạ Long xuất phát từ 3h

Vận động viên VnExpress Marathon Hạ Long xuất phát từ 3h

VnExpress Marathon Amazing Hạ Long sẽ có hai cổng xuất phát riêng biệt – tại quảng trường Vinhomes (