Cầu thủ U19 Việt Nam thi nhau hái xoài, giúp đàn chị đội tuyển nữ tìm dép

Cầu thủ U19 Việt Nam thi nhau hái xoài, giúp đàn chị đội tuyển nữ tìm dép

Cầu thủ U23 Việt Nam hái xoài, giúp đàn chị ĐT nữ tìm dép (Video: GN)Ảnh: Thanh Xuân