1% cơ hội và vinh quang của Real Madrid

1% cơ hội và vinh quang của Real Madrid

Phút 89, trên bảng tỉ số, siêu máy tính dự đoán cơ hội đi tiếp của Real Madrid chỉ còn 1%. Không bất