Trưởng BTC Olympic Tokyo chê ‘phụ nữ nói nhiều’

Trưởng BTC Olympic Tokyo chê ‘phụ nữ nói nhiều’

Hôm 13/2, ông Mori thông báo từ chức, đồng thời xin lỗi trong cuộc họp của Ban tổ chức Olympic. “Tôi