HLV Kiatisuk “nịnh vợ” bằng bài hát ngọt ngào trước ngày sang Việt Nam làm việc

HLV Kiatisuk “nịnh vợ” bằng bài hát ngọt ngào trước ngày sang Việt Nam làm việc

Kiatisuk thể hiện ca khúc “Hãy về đây bên anh” trong ngày chia tay gia đình để sang HAGLSau nhận lời