AS Roma là chốn bình yên và hy vọng với Dybala

AS Roma là chốn bình yên và hy vọng với Dybala

Tháng trước, Dybala khóc trong ngày chia tay Juventus. Sau đó, chính anh cũng thừa nhận chưa sẵn sàn