câu nói hay của ronaldo

câu nói hay của ronaldo

Ronaldo hay Messi? Rooney có câu trả lời khiến tất cả bất ngờ【câu nói hay của ronaldo】:Tiền đạo kỳ c