Gif-Wu Lei trong phút thứ 72 thay thế, chạy trong khi chạy và khuyến khích đồng đội Cara Menang Judi Bola

Gif-Wu Lei ở phút 72 của băng ghế dự bị và chạy trong khi chạy và khuyến khích đồng đội [Cara Menang Judi Bola]: Thể thao báo cáo vào ngày 1 tháng 2Người Tây Ban Nha đi chống lại Geranada.wu Lei bước vào băng ghế dự bị,