bắt chước

bắt chước

Hồng Duy bắt chước Văn Toàn nhuộm tóc bạc, mong đổi vận【bắt chước】:Trong buổi tập chiều qua của CLB